20120521: Oppdaterte navn valgfag

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har oppdatert tre av valgfagene med endelige navn fra KD. For de øvrige valgfagene er de foreslåtte navnene beholdt.

Følgende tre valgfag har fått oppdaterte navn:
VAL0001 Sal og scene, 8. årstrinn (Var: produksjon for sal og scene)
VAL0004 Medier og informasjon, 8. årstrinn (Var: produksjon av informasjon)
VAL0019 Internasjonalt samarbeid, 8. årstrinn (Var: Internasjonale kontakter )

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy