20120418: Revisjon av læreplan for blomsterdekoratørfaget

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har lagt ut oppdatert læreplan BLD3-01 og ny læreplan BLD3-02 basert på følgende brev av 16.02.2012, saksnummer 2011/3258:

Endring i lengden på fagprøven i Vg3 blomsterdekoratørfaget

Høsten 2011 foreslo Utdanningsdirektoratet i høring til videregående skoler, fylkeskommuner og organisasjoner endring i lengden på fagprøven i Vg3 blomsterdekoratørfaget.

Direktoratet har nå fastsatt at:

- Fagprøven i Vg3 blomsterdekoratørfaget normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fjorten virkedager.

Endringen i læreplanen gjøres gjeldene fra og med 01.08.2012.

Kapitlet om vurdering i læreplan i blomsterdekoratørfaget Vg3 / opplæring i bedrift skal lyde:

Vurdering

Vg3 blomsterdekoratørfaget
Føresegner for sluttvurdering:

Hovudområde Ordning
Produksjon
Design med blomstrar
Alle skal opp til fagprøva, som normalt skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på fjorten vyrkedagar.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy