20120418: Nye 3102-koder fra høsten 2012

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Felles skriftlig eksamen for de lærlinger og praksiskandidater som dekkes av Forskrift til opplæringsloven § 3-53, § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.
Disse lærefagene hadde tidligere separate koder for lærlinger og praksiskandidater.

Følgende koder innføres fra 1. august 2012:
ERF3102 Elektroreparatørfaget
FUO3102 Fjernstyrte undervannsoperasjoner
PRO3102 Produksjonselektronikerfaget
TAV3102 Tavlemontørfaget
TOG3102 Togelektrikerfaget

Følgende koder utgår 31. juli 2012:
ERF3003 Elektroreparatørfaget
ERF3030 Elektroreparatørfaget
TOG3003 Togelektrikerfaget
TOG3030 Togelektrikerfaget
FUO3003 Fjernstyrte undervannsoperasjoner
FUO3030 Fjernstyrte undervannsoperasjoner
PRO3003 Produksjonselektronikerfaget
PRO3030 Produksjonselektronikerfaget
TAV3003 Tavlemontørfaget
TAV3030 Tavlemontørfaget

I tillegg skal Vikler- og transformatormontørfaget erstattes av Viklerfaget. Nye og oppdaterte fagkoder, programområde og læreplan vil publiseres straks læreplanen er fastsatt, sannsynligvis i løpet av uke 17.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy