20120418: Endepunkt for spørretjenesten

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Det viser seg av vi ved oppsett av spørretjenesten har satt opp endepunkt for SOAP og OData på feil adresse.

I dag svarer disse på:
http://data.udir.no/soap
http://data.udir.no/odata

Dette er ikke korrekt, og vil bli endret i løpet av neste uke til:
http://data.udir.no/kl06/soap
http://data.udir.no/kl06/odata

Øvrige adresser er korrekte og vil bli videreført:
http://data.udir.no/kl06/<innhold>.<format>

Vi vil legge ut ny melding med tidspunkt for endringen så snart vi kan gi et mer presist anslag.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy