20120203: Korrektur av læreplan i kontor- og administrasjonsfaget

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

I læreplanen KAD3-01 Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift, hovedområdet IKT-tjenester, har kompetansemål K6117 fått en uheldig ordlyd, og teksten endres derfor fra:

«bruke virksomhetens kontorstøtte- og kontortekniske hjelpemidler ved utføring av kontoradministrative oppgaver»

til:

«bruke virksomhetens kontorstøttesystemer og kontortekniske hjelpemidler ved utføring av kontoradministrative oppgaver»


Bruken av «kontorstøttesystemer» går igjen i de andre kompetansemålene i planen. «Kontorstøttetekniske hjelpemidler», derimot, må kunne sies å være et arbeidsuhell som dessverre ikke ble fanget opp av direktoratets kontorstøttesystemer...

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy