20120124: Korrektur av læreplanene for fremmedspråk

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Kompetansemålene i læreplanene i fellesfag og programfag fremmedspråk på samme nivå skal være like.
Det viser seg at det er små forskjeller i læreplanene, og dette korrigeres som følger:


FSP1-01
Kompetansemål, nivå II, hovedområde kommunikasjon:
K4504: forstå innholdet i lengre skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere
Her skal det riktige være:
K4504: forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere


PSP1-01
Kompetansemål, nivå I, hovedområde språklæring:
K896: bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler i språklæringen
Her skal det riktige være:
K896: bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler


I tillegg gjøres det følgende oppdatering av innledningen til hovedområder i FSP1-01:
Setningen “For krav til fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring vises til rundskriv F-03-06.“ går ut.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy