20120116: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget DELK

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Det er publisert 10 koder for faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering gjeldende for 1-10 årstrinn.

Først undervist: skoleåret 2011/2012
Første muntlig eksamen på 10. årstrinn: Vår 2012
1.-7. årstrinn: 598 timer
8.-10. årstrinn: 214 timer
Sum: 812 timer

Kodene gjelder for følgende privatskoler godkjent etter privatskoleloven: Bjerkely skole, Dalane kristne skole, Granly skole, Moe skole, Ryenberget skole, Skauen kristelige skole og Tryggheim Forus AS. (DELK-skolene).

Oversikt over koder som er publisert:

Fagkode Navn
KRLK141 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 1. årstrinn
KRLK142 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 2. årstrinn
KRLK143 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 3. årstrinn
KRLK144 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 4. årstrinn
KRLK145 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 5. årstrinn
KRLK146 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 6. årstrinn
KRLK147 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 7. årstrinn
KRLK148 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. årstrinn
KRLK149 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 9. årstrinn
KRLK150 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 10. årstrinn
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy