20120111: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Det er publisert 10 koder for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap gjeldende for 1-10 årstrinn. Kodene er blitt gitt skolene tidligere, men er først nå lagt inn i Grep.

Først undervist: skoleåret 2007/2008
Første muntlig eksamen på 10. årstrinn: Vår 2008
1.-7. årstrinn: 427 timer
8.-10. årstrinn: 157 timer
Sum 584 timer

Kodene gjelder for følgende privatskoler godkjent etter privatskoleloven: Elihu kristne grunnskole, Buen kristne skole, Farsund kristne grunnskole, Grunnskolen Oslo kristne senter, Nordhordland kristne grunnskole, Bergen kristne grunnskole, Lyngdal kristne grunnskole, Nordlys kristne grunnskole, Oppdal kristne grunnskole, Regnbuen skole, Sandnes friskole, Stavanger grunnskole og Stjørdal kristne grunnskole.

Oversikt over koder som er publisert:

Fagkode Navn
KRLK131 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 1. årstrinn
KRLK132 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 2. årstrinn
KRLK133 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 3. årstrinn
KRLK134 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 4. årstrinn
KRLK135 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 5. årstrinn
KRLK136 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 6. årstrinn
KRLK137 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 7. årstrinn
KRLK138 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 8. årstrinn
KRLK139 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 9. årstrinn
KRLK140 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 10. årstrinn
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy