20120111: Oppdatering av utgåtte fag

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har oppdatert en del utgåtte elementer, som av ulike årsaker manglet informasjon eller inneholdt feil informasjon. Dette er nå rettet. Kodene er fortsatt merket «utgått».


Følgende utgåtte fag er oppdatert:


Foreløpige særløpkoder som aldri ble benyttet i Kunnskapsløftet.

Særløp fikk i stedet koder i 3000-serien. Første semester er fjernet. Lagt inn merknad.

BLY2001 Blyglasshåndverkerfaget
FEI2001 Feierfaget
FGY2001 Forgyllerfaget
GIP2001 Gipsmakerfaget
GJE2001 Gjenvinningsfaget
GLA2001 Glassfaget
GLH2001 Glasshåndverkerfaget
GRV2001 Garverifaget
GTL2001 Gjørtlerfaget
HBB2001 Håndbokbinderfaget
ISO2001 Isolatørfaget
KER2001 Keramikerfaget
KRV2001 Kurvmakerfaget
LSF2001 Låsesmedfaget
MPM2001 Maskør- og parykkmakerfaget
SEI2001 Seilmakerfaget
STE2001 Steinfaget
TKS2001 Taksidermistfaget


Fagkoder som ble ersattet av andre koder uten å bli benyttet i Kunnskapsløftet.

Disse fagene endret navn eller koder før de ble benyttet. Første semester er fjernet. Lagt inn merknad.

CNC3001 CNC-maskineringsteknikk
CNC3003 CNC-maskineringsteknikk
EPO3001 Energioperatørfaget
EPO3003 Energioperatørfaget
FIR3001 Fiskeredskapsfaget
FIR3003 Fiskeredskapsfaget
FJE3001 Fjellarbeidsfaget
FJE3003 Fjellarbeidsfaget
FSK3001 Fiskehandlerfaget
FSK3003 Fiskehandlerfaget
IGS3001 Ind.tkst.fag, garn og spinning
IGS3003 Ind.tkst.fag, garn og spinning
SAFT301 Samfunnsfag Vg3 tyske skole
SMF3001 Sjømatfaget
SMF3003 Sjømatfaget
TRR3001 Tekstilrenhold rens
TRR3003 Tekstilrenhold rens
TRV3001 Tekstilreinhald vask
TRV3003 Tekstilrenhold vask


Andre fagkoder som av ulike årsaker aldri er benyttet i Kunnskapsløftet.

Første/siste semester fjernet. Lagt inn merknad.

DUO3003 Duodjifaget
NOR1008 Norsk hovedmål, skriftlig
NOR1009 Norsk sidemål, skriftlig
NOR1010 Norsk, muntlig
REA3030 Matematikk Vg2P
REA3031 Matematikk Vg2P, muntlig
REA3032 Matematikk Vg2T
REA3033 Matematikk Vg2T, muntlig


Fagkoder som er satt utgått uten utfylt siste eksamen.

Fagkodene er erstattet av nye. Siste eksamen er nå lagt inn.

FSP5182 Aofan-Oromo I
FSP5183 Aofan-Oromo I, muntlig
FSP5185 Aofan-Oromo II
FSP5189 Aofan-Oromo II, muntlig
NOR1002 Norsk, skriftlig
NOR1102 Norsk, muntlig
PSP5109 Aofan-Oromo nivå I
PSP5110 Aofan-Oromo nivå I, muntlig
PSP5111 Aofan-Oromo nivå II
PSP5112 Aofan-Oromo nivå II, muntlig
PSP5113 Aofan-Oromo nivå III
PSP5114 Aofan-Oromo nivå III, muntlig


Fagkoder for fremmedspråk som aldri har hatt eksamen i Kunnskapsløftet.

Første semester fjernet. Lagt inn merknad.

FSP5344 Malayisk I
FSP5345 Malayisk I, muntlig
FSP5347 Malayisk II
FSP5351 Malayisk II, muntlig
FSP5453 Tadsjikisk I
FSP5454 Tadsjikisk I, muntlig
FSP5456 Tadsjikisk II
FSP5460 Tadsjikisk II, muntlig
FSP5489 Tsjekkisk I
FSP5490 Tsjekkisk I, muntlig
FSP5492 Tsjekkisk II
FSP5496 Tsjekkisk II, muntlig
FSP5659 Makedonsk I, 1. år
FSP5660 Makedonsk I
FSP5661 Makedonsk I, muntlig
FSP5662 Makedonsk II, 1. år
FSP5663 Makedonsk II
FSP5664 Makedonsk I + II, 1. år
FSP5665 Makedonsk I + II, 2. år
FSP5666 Makedonsk I + II
FSP5667 Makedonsk II, muntlig
PSP5229 Malayisk nivå I
PSP5230 Malayisk nivå I, muntlig
PSP5231 Malayisk nivå II
PSP5232 Malayisk nivå II, muntlig
PSP5233 Malayisk nivå III
PSP5234 Malayisk nivå III, muntlig
PSP5301 Tadsjikisk nivå I
PSP5302 Tadsjikisk nivå I, muntlig
PSP5303 Tadsjikisk nivå II
PSP5304 Tadsjikisk nivå II, muntlig
PSP5305 Tadsjikisk nivå III
PSP5306 Tadsjikisk nivå III, muntlig
PSP5325 Tsjekkisk nivå I
PSP5326 Tsjekkisk nivå I, muntlig
PSP5327 Tsjekkisk nivå II
PSP5328 Tsjekkisk nivå II, muntlig
PSP5329 Tsjekkisk nivå III
PSP5330 Tsjekkisk nivå III, muntlig
PSP5379 Flamsk nivå I
PSP5380 Flamsk nivå I, muntlig
PSP5381 Flamsk nivå II
PSP5382 Flamsk nivå II, muntlig
PSP5383 Flamsk nivå III
PSP5384 Flamsk nivå III, muntlig
PSP5439 Makedonsk nivå I
PSP5440 Makedonsk nivå I, muntlig
PSP5441 Makedonsk nivå II
PSP5442 Makedonsk nivå II, muntlig
PSP5443 Makedonsk nivå III
PSP5444 Makedonsk nivå III, muntlig


Fagkoder uten eksamen som manglet siste undervisningssemester.

Siste semester lagt inn.

NOR1001 Norsk, skriftlig
NOR1003 Norsk hovedmål, skriftlig
NOR1004 Norsk, muntlig
NOR1005 Norsk hovedmål, skriftlig
NOR1006 Norsk sidemål, skriftlig
NOR1007 Norsk, muntlig
NOR1011 Norsk sidemål, skriftlig
NOR1101 Norsk, muntlig
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy