20111014: Nye læreplaner i duodji

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Nye læreplaner, programområder og fag i to duodjifag Vg3 opplæring i bedrift

Det er publisert to nye læreplaner for duodji-fagene Vg3 opplæring i bedrift, to tilsvarende programområder og opplæringsfag og fire tilhørende vurderingsfag for fagprøve og eksamen.

Sametinget vedtok i august 2011 nye læreplaner i to duodjifag gjeldende fra 1. september 2011.

De nye læreplanene er:

Kode Navn læreplan
TRD3-01 Treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
HMD3-01 Horn-, bein-, og metallduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift


De to nye læreplanene er knyttet til to tilsvarende programområder:

Kode Navn programområde
DHTRD3---- Treduodjifaget
DHHMD3---- Horn-, bein-, og metallduodjifaget


Det er opprettet to opplæringsfag for kompetansemålsettene i læreplanen og 4 vurderingsfag knyttet til fagprøven og skriftlig eksamen på Vg3 i henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.

Kode Navn fag Nærmere informasjon
TRD3Z01 Treduodjifaget Opplæringsfag
HMD3Z01 Horn-, bein-, og metallduodjifaget Opplæringsfag
TRD3001 Treduodjifaget Fagprøven
HMD3001 Horn-, bein-, og metallduodjifaget Fagprøven
TRD3102 Treduodjifaget, skriftlig Eksamen forskrift § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.
HMD3102 Horn-, bein-, og metallduodjifaget, skriftlig Eksamen forskrift § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.

Alle læreplaner med tilhørende fag og programområder som bygger på programområde Vg2 design og duodji, er nå publisert.


Endring av kode for læreplan i duodji-læreplaner som allerede er publisert:

Vi har forandret kode i de tre læreplanene i duodji som allerede var publisert, fordi kodene ikke fulgte mønsteret for planer i lærefag på Vg3 med å ha tallet 3 etter bokstavene i koden.

Dette gjelder:

Navn læreplan Ny kode
Tekstilduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift TED3-01 (ikke TED1-01 som benyttet ved første publisering)
Veve- og håndstrikkeduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift VHD3-01(ikke VHD1-01 som benyttet ved første publisering)
Skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift SPD3-01(ikke SPD1-01 som benyttet ved første publisering)

Vi har for øvrig ikke gjort noen endringer i disse læreplane (programorådekode og kode for fag knyttet til læreplanen er ikke forandret).

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy