20110803: Justering av læreplaner høsten 2011

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Nye justerte læreplaner i naturfag samisk og samfunnsfag samisk

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye læreplaner i fellesfagene naturfag samisk og samfunnsfag samisk gjeldende fra 1.8.2011. De gamle planene er satt utgått fra 31.07.2011. Endringene er en etterjustering i forhold til de endringer som ble foretatt i de ordinære planene i samfunnsfag og naturfag fra 1.8.2010.


Nye koder/planer fra 01.08.2011:

SAF2-02 – Læreplan i samfunnsfag samisk

NAT2-02 – Læreplan i naturfag samisk


Planer som er utgått 31.07.2011:

SAF2-01 – Læreplan i samfunnsfag samisk

NAT2-01– Læreplan i naturfag samisk


Nye justerte læreplaner i norsk for døve og sterkt tunghørte og norsk tegnspråk

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye læreplaner i fellesfagene norsk for døve og sterkt tunghørte og norsk tegnspråk gjeldende fra 1.8.2011. De gamle planene er satt utgått fra 31.07.2011. Endringene er en etterjustering i forhold til de endringer som er foretatt i det ordinære norskfaget etter innføringen av Kunnskapsløftet.


Nye koder/planer fra 01.08.2011:

NOR4-03 – Læreplan i tegnspråk

NOR5-03 – Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte


Planer som er satt utgått 31.07.2011:

NOR4-02 – Læreplan i tegnspråk

NOR5-02 – Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte


Justering av fotnoter i læreplanene for fremmespråk fellefag og programfag

Endringen gjelder privatisteksamen i språk det ikke har vært gitt opplæring i. Fra og med høsten 2011 har det kommet en ny endring.


Endringen gjelder læreplanene :

FSP1-01 Fremmedspråk (som fellesfag)

PSP1-01 Fremmedspråk – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram


Fra og med eksamen våren 2009 ble det i læreplanen under vurdering i en fotnote presisert at: "Dersom privatister avlegger eksamen i et språk som det ikke har vært gitt opplæring i, skal privatistene kun opp til skriftlig eksamen."

Dette er fra og med høsten 2011 endret til følgende tekst til fotnoten:

"I videregående opplæring har vi hittil hatt en ordning der privatister har kunnet gå opp til kun skriftlig eksamen i en rekke fremmedspråk. Denne ordningen vil fases ut i 2011 og 2012.

Fra og med eksamen våren 2012 vil et utvalg av disse fremmedspråkene følge ordinær vurderingsordning. Siste eksamen etter ordning med kun skriftlig eksamen i disse språkene blir høsten 2011.

Oversikt over alle språk som følger ordinær eksamen fra og med våren 2012, finner du i Utdanningsdirektoratets rundskriv om ”fag- og timefordeling for grunnopplæringen”. Språk som ikke står på Utdanningsdirektoratets oversikt over utvalgte språk, vil gå ut av eksamenstilbudet. Siste eksamen i disse språkene blir høsten 2012, og da med kun skriftlig eksamen."


Presisering av godskriving i læreplanen PSP1-01 Fremmedspråk -programfag

Det er i tillegg i læreplan for fremmespråk som programfag fra og med høsten 2011 foretatt en presisering av hva privatisten kan få godskrevet på lavere nivå når privatisten tar privatisteksamen i fremmedspråk programfag på høyere nivå.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy