20110620: Vitnemålsmerknad til bruk ved avbrutt opplæring i bedrift

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vitnemålsmerknad til bruk ved avbrutt opplæring i bedrift

Det er publisert en ny vitnemålsmerknad VMM29 med følgende ordlyd:

VMM29: ”Lærlingen/Lærekandidaten har i [åååå] gjennomført [antall] måneder av en fastsatt kontraktstid på [antall] måneder i [navn faget]"

Merknaden benyttes ved avbrutt opplæring i bedrift. Se for øvrig brev av 15.06.11  og eksempel som ligger på udir.no:

http://www.utdanningsdirektoratet.no/Brev/_Vitnemal/Laretid-ved-avbrutt-opplaring---ny-vitnemalsmerknad/

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy