20110613: Endringer i språkkoder for de videregående Rudolf Steiner skolene

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Endringer i språkkoder for Rudolf Steiner videregående skoler

Vi har for Rudolf Steiner videregående skoler publisert i Grep følgende endringer for språkfagene tysk, spansk, russisk, italiensk og spansk:


Fellesfag
Rudolf Steiner skolene kan tilby følgende fem språkfag: tysk, spansk, russisk, italiensk og spansk.

Kodene for språk fellesfag I, II og I+II har fått fjernet ”nivå” i navnet på språket. I likhet med språkkodene i ordinær opplæring i Kunnskapsløftet bruker vi ”nivå” heretter bare for programfag språk (ikke fellesfag). Vi har bare koder for de nivåene i opplæringen hvor skolen setter standpunktkarakter.

Korrigerte navn er:

FSPRS05 Tysk I
FSPRS04 Spansk I
FSPRS03 Russisk I
FSPRS02 Italiensk I
FSPRS01 Fransk I
FSPRS11 Fransk II
FSPRS12 Italiensk II
FSPRS13 Russisk II
FSPRS14 Spansk II
FSPRS15 Tysk II
FSPRS21 Fransk I+II
FSPRS22 Italiensk I+II
FSPRS23 Russisk I+II
FSPRS24 Spansk I+II
FSPRS25 Tysk I+II


Programfag
Rudolf Steiner skolene har ikke egen standpunktkarakter i muntlig, bare felles standpunktkarakter for hele faget også i programfag. Skolene kan tilby følgende fem fag: tysk, spansk, russisk, italiensk og spansk.

Nye koder språk programfag nivå I og II

Vi har for videregående skoler Rudolf Steiner ikke tidligere publisert fagkoder for nivå I og II i programfag. Dette har vi nå publisert og følgende koder gjeldende for dette skoleåret (f.o.m høst 2010) med omfang 140 timer:

PSPRS05 Tysk nivå I
PSPRS04 Spansk nivå I
PSPRS03 Russisk nivå I
PSPRS02 Italiensk nivå I
PSPRS01 Fransk nivå I
PSPRS11 Fransk nivå II
PSPRS12 Italiensk nivå II
PSPRS13 Russisk nivå II
PSPRS14 Spansk nivå II
PSPRS15 Tysk nivå II


Nye koder språk programfag nivå III som erstatter gamle koder

Vi har opprett nivå III programfag språk med PSP-koder gjeldende fra vår 2011. Disse kodene erstatter tidligere nivå III/eller ”tillegg” i programfag som hadde FSP-koder. FSP-kodene for programfag er satt utgått høst 2010.

Nye koder med omfang 140 timer gjeldende fra vår 2011:

PSPRS55 Tysk nivå III
PSPRS54 Spansk nivå III
PSPRS53 Russisk nivå III
PSPRS52 Italiensk nivå III
PSPRS51 Fransk nivå III


Koder som er satt utgått:

FSPRS55 Tysk nivå III
FSPRS54 Spansk nivå III
FSPRS53 Russisk, tillegg
FSPRS52 Italiensk, tillegg
FSPRS51 Fransk nivå III
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy