20110610: Fagkoder med siste eksamen høsten 2011 i videregående skole

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Fagkoder med siste eksamen høsten 2011 i videregående skole

Fagkoden for følgende 14 språk i videregående skole, både fellesfag og programfag, er blitt republisert med opplysning om at siste eksamen for kodene er høst 2011 (og ev siste opplæring vår 2011):albansk, arabisk, bosnisk, dari, koreansk, kurdisk (sorani), mandarin, persisk, polsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Språkene har til nå bare hatt skriftlig (ikke muntlig) eksamen som privatist. Noen språk har likevel blitt tilbudt som opplæringsspråk på enkelte skoler og det er derfor for noen språk laget koder for årstrinn som ikke er avsluttende/ikke har eksamen.

For alle kodene gjelder at dersom de er benyttet til opplæring i skole, er siste gang de kan benyttes vår 2011. (Siste opplæringssemester vår 2011 er bare lagt inn for koder som det er registrert benyttes til opplæring og som derfor tidligere er publisert med første opplæringssemester).

Det vil senere bli publisert nye koder for disse språkene gjeldende med første opplæringssemester Høst 2011 og første eksamenssemester Vår 2012.

De 171 kodene som går ut med siste eksamen høst 2011 (og/eller ev. sist undervist vår 2011) er:


Fagkode Navn
FSP5164 Albansk I
FSP5165 Albansk I, muntlig
FSP5167 Albansk II
FSP5171 Albansk II, muntlig
PSP5097 Albansk nivå I
PSP5098 Albansk nivå I, muntlig
PSP5099 Albansk nivå II
PSP5100 Albansk nivå II, muntlig
PSP5101 Albansk nivå III
PSP5102 Albansk nivå III, muntlig
FSP5002 Arabisk I
FSP5001 Arabisk I, 1. år
FSP5003 Arabisk I, muntlig
FSP5008 Arabisk I+II
FSP5006 Arabisk I+II, 1. år
FSP5007 Arabisk I+II, 2. år
FSP5005 Arabisk II
FSP5004 Arabisk II, 1. år
FSP5009 Arabisk II, muntlig
PSP5001 Arabisk nivå I
PSP5002 Arabisk nivå I, muntlig
PSP5003 Arabisk nivå II
PSP5004 Arabisk nivå II, muntlig
PSP5005 Arabisk nivå III
PSP5006 Arabisk nivå III, muntlig
FSP5200 Bosnisk I
FSP5201 Bosnisk I, muntlig
FSP5203 Bosnisk II
FSP5207 Bosnisk II, muntlig
PSP5121 Bosnisk nivå I
PSP5122 Bosnisk nivå I, muntlig
PSP5123 Bosnisk nivå II
PSP5124 Bosnisk nivå II, muntlig
PSP5125 Bosnisk nivå III
PSP5126 Bosnisk nivå III, muntlig
FSP5218 Dari I
FSP5219 Dari I, muntlig
FSP5221 Dari II
FSP5222 Dari II, muntlig
PSP5133 Dari nivå I
PSP5134 Dari nivå I, muntlig
PSP5135 Dari nivå II
PSP5136 Dari nivå II, muntlig
PSP5137 Dari nivå III
PSP5138 Dari nivå III, muntlig
FSP5642 Koreansk I
FSP5641 Koreansk I, 1. år
FSP5643 Koreansk I, muntlig
FSP5648 Koreansk I+II
FSP5646 Koreansk I+II, 1. år
FSP5647 Koreansk I+II, 2. år
FSP5645 Koreansk II
FSP5644 Koreansk II, 1. år
FSP5649 Koreansk II, muntlig
PSP5427 Koreansk nivå I
PSP5428 Koreansk nivå I, muntlig
PSP5429 Koreansk nivå II
PSP5430 Koreansk nivå II, muntlig
PSP5431 Koreansk nivå III
PSP5432 Koreansk nivå III, muntlig
FSP5308 Kurdisk (sorani) I
FSP5309 Kurdisk (sorani) I, muntlig
FSP5311 Kurdisk (sorani) II
FSP5315 Kurdisk (sorani) II, muntlig
PSP5205 Kurdisk (sorani) nivå I
PSP5206 Kurdisk (sorani) nivå I, muntlig
PSP5207 Kurdisk (sorani) nivå II
PSP5208 Kurdisk (sorani) nivå II, muntlig
PSP5209 Kurdisk (sorani) nivå III
PSP5210 Kurdisk (sorani) nivå III, muntlig
FSP5356 Mandarin II
FSP5353 Mandarin I
FSP5352 Mandarin I, 1. år
FSP5354 Mandarin I, muntlig
FSP5360 Mandarin II, muntlig
PSP5235 Mandarin nivå I
PSP5236 Mandarin nivå I, muntlig
PSP5237 Mandarin nivå II
PSP5238 Mandarin nivå II, muntlig
PSP5239 Mandarin nivå III
PSP5240 Mandarin nivå III, muntlig
FSP5074 Persisk I
FSP5073 Persisk I, 1. år
FSP5075 Persisk I, muntlig
FSP5080 Persisk I+II
FSP5078 Persisk I+II, 1. år
FSP5079 Persisk I+II, 2. år
FSP5077 Persisk II
FSP5076 Persisk II, 1. år
FSP5081 Persisk II, muntlig
PSP5038 Persisk nivå I, muntlig
PSP5039 Persisk nivå II
PSP5040 Persisk nivå II, muntlig
PSP5041 Persisk nivå III
PSP5042 Persisk nivå III, muntlig
PSP5037 Persisk, nivå I
FSP5398 Polsk I
FSP5399 Polsk I, muntlig
FSP5401 Polsk II
FSP5405 Polsk II, muntlig
PSP5265 Polsk nivå I
PSP5266 Polsk nivå I, muntlig
PSP5267 Polsk nivå II
PSP5268 Polsk nivå II, muntlig
PSP5269 Polsk nivå III
PSP5270 Polsk nivå III, muntlig
FSP5434 Somali I
FSP5435 Somali I, muntlig
FSP5437 Somali II
FSP5441 Somali II, muntlig
PSP5289 Somali nivå I
PSP5290 Somali nivå I, muntlig
PSP5291 Somali nivå II
PSP5292 Somali nivå II, muntlig
PSP5293 Somali nivå III
PSP5294 Somali nivå III, muntlig
FSP5465 Tamil II
FSP5462 Tamil I
FSP5463 Tamil I, muntlig
FSP5469 Tamil II, muntlig
PSP5307 Tamil nivå I
PSP5308 Tamil nivå I, muntlig
PSP5309 Tamil nivå II
PSP5310 Tamil nivå II, muntlig
PSP5311 Tamil nivå III
PSP5312 Tamil nivå III, muntlig
FSP5110 Tyrkisk I
FSP5109 Tyrkisk I, 1. år
FSP5111 Tyrkisk I, muntlig
FSP5116 Tyrkisk I+II
FSP5114 Tyrkisk I+II, 1. år
FSP5115 Tyrkisk I+II, 2. år
FSP5113 Tyrkisk II
FSP5112 Tyrkisk II, 1. år
FSP5117 Tyrkisk II, muntlig
PSP5062 Tyrkisk nivå I, muntlig
PSP5063 Tyrkisk nivå II
PSP5064 Tyrkisk nivå II, muntlig
PSP5065 Tyrkisk nivå III
PSP5066 Tyrkisk nivå III, muntlig
PSP5061 Tyrkisk, nivå I
FSP5128 Urdu I
FSP5127 Urdu I, 1. år
FSP5129 Urdu I, muntlig
FSP5134 Urdu I+II
FSP5132 Urdu I+II, 1. år
FSP5133 Urdu I+II, 2. år
FSP5131 Urdu II
FSP5130 Urdu II, 1. år
FSP5135 Urdu II, muntlig
PSP5074 Urdu nivå I, muntlig
PSP5075 Urdu nivå II
PSP5076 Urdu nivå II, muntlig
PSP5077 Urdu nivå III
PSP5078 Urdu nivå III, muntlig
PSP5073 Urdu, nivå I
FSP5137 Vietnamesisk I
FSP5136 Vietnamesisk I, 1. år
FSP5138 Vietnamesisk I, muntlig
FSP5143 Vietnamesisk I+II
FSP5141 Vietnamesisk I+II, 1. år
FSP5142 Vietnamesisk I+II, 2. år
FSP5140 Vietnamesisk II
FSP5139 Vietnamesisk II, 1. år
FSP5144 Vietnamesisk II, muntlig
PSP5080 Vietnamesisk nivå I, muntlig
PSP5081 Vietnamesisk nivå II
PSP5082 Vietnamesisk nivå II, muntlig
PSP5083 Vietnamesisk nivå III
PSP5084 Vietnamesisk nivå III, muntlig
PSP5079 Vietnamesisk, nivå I
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy