20110607: Nye koder for den tyske skole i Oslo

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Nye koder for den tyske skole i Oslo

Det er utarbeidet egne fagkoder og programområdekoder for den tyske skolen i Oslo. Det gjelder fellsfag og programfag/programområder innen studiespesialisering realfag.

Den tyske skole i Oslo – Max Tau er godkjent etter opplæringsloven § 3-11 og skolen kan utstede vitnemål etter Kunnskapsløftets retningslinjer. I Utdanningsdirektoratets godkjenningsvedtak er gjorte unntak og tilpasninger. Direktoratet har utarbeidet retningslinjer for og eksempler på føring av vitnemål og angitt hvordan opplæring på skolen ev kan konverteres til ordinære Kunnskapsløftekoder. Dette framgår av brev av 1.6.2011 (ref 2008/3630) som er sendt til fylkesmenn, fylkeskommunene og Samordna opptak. 

Nye programområdekoder som bare gjelder den tyske skolen:

Kode Programområde Utdanningsprogram
STUSP1TY-- Studiespesialisering Vg1 tyske skole Studiespesialisering
STREA2TY-- Realfag Vg2 tyske skole Studiespesialisering
STREA3TY-- Realfag Vg3 tyske skole Studiespesialisering

 

Nye fagkoder som bare gjelder den tyske skolen:

Fagkode Navn
BIOTY11 Biologi Vg1 tyske skole
ENGTY31 Engelsk Vg3 tyske skole
ETITY11 Etikk Vg3 tyske skole
FSPTY11 Fransk I Vg1 tyske skole
FYSTY11 Fysikk Vg1 tyske skole
GEOTY11 Geografi Vg1 tyske skole
HISTY11 Historie bilingval Vg3 tyske skole
HISTY12 Historie bilingval Vg3 tyske skole, muntlig
KHVTY31 Kunst og håndverk Vg3 tyske skole
KJETY11 Kjemi Vg1 tyske skole
KROTY31 Kroppsøving Vg3 tyske skole
MATTY31 Matematikk Vg3 tyske skole
MATTY32 Matematikk Vg3 tyske skole, muntlig
NORTY31 Norsk som andrespråk Vg3 tyske skole, skriftlig
NORTY32 Norsk som andrespråk Vg3 tyske skole, muntlig
SAFTY31 Samfunnsfag Vg3 tyske skole
TYSTY31 Tysk Vg3 tyske skole
PSPTY21 Fransk II Vg2 tyske skole
PSPTY31 Fransk III Vg3 tyske skole
REATY21 Biologi 1 Vg2 tyske skole
REATY22 Kjemi 1 Vg2 tyske skole
REATY24 Fysikk 1 Vg2 tyske skole
REATY32 Biologi 2 Vg3 tyske skole
REATY33 Biologi 2 Vg3 tyske skole, muntlig
REATY35 Fysikk 2 Vg3 tyske skole
REATY36 Fysikk 2 Vg3 tyske skole, muntlig
REATY37 Kjemi 2 Vg3 tyske skole
REATY38 Kjemi 2 Vg3 tyske skole, muntlig
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy