20110527: Nye fagkoder for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i norsk, samisk og finsk

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har opprettet til sammen 29 nye fagkoder for å skille ut norsk/samisk/finsk på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse med egne koder (ikke lenger samme fagkoder som Vg3 studieforberedende utdanningsprogram).

For de aktuelle fagene gjelder:


Det er opprettet følgende nye fagkoder:

Norskfaget

Fagkode

Fag

NOR1245

Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

NOR1246

Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

NOR1253

Norsk tegnspråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping

NOR1254

Norsk tegnspråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig samhandling

NOR1259

Norsk for døve og sterkt tunghørte, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

NOR1231

Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

NOR1232

Norsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

NOR1233

Norsk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

NOR1238

Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig


Finsk

FIN1058

Finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

FIN1060

Finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig


Samisk

SAS1074

Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SAS1073

Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

SAS1058

Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SAS1057

Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

SAS1066

Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SAS1065

Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligSAS1098

Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SAS1097

Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

SAS1082

Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SAS1081

Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

SAS1090

Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SAS1089

Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligSFS1074

Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SFS1073

Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

SFS1058

Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SFS1057

Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

SFS1066

Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

SFS1065

Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig


De gamle fagkodene vil ikke lenger ha i tittelen at de omfatter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. De skal likevel benyttes for høsteksamen 2011 for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. De gamle fagkodene dette gjelder er (med ny tittel):

Fagkode

Tittel

NOR1025

Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

NOR1026

Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

NOR1033

Norsk tegnspråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping

NOR1034

Norsk tegnspråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig samhandling

NOR1039

Norsk for døve og sterkt tunghørte, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

NOR1211

Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

NOR1212

Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

NOR1213

Norsk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

NOR1218

Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligFIN1008

Finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

FIN1010

Finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntligSFS1008

Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SFS1016

Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SFS1024

Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SFS1007

Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

SFS1015

Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

SFS1023

Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligSAS1008

Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SAS1016

Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SAS1024

Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SAS1007

Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

SAS1015

Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram skriftlig

SAS1023

Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligSAS1032

Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SAS1040

Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SAS1048

Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig

SAS1031

Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

SAS1039

Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

SAS1047

Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy