20110523: Redigering av læreplan i naturfag og matematikk fellesfag

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Læreplanen i naturfag og matematikk fellesfag er publisert med egne kompetansemålsett for yrkesfag. Vi har foretatt en korrektur av omtale av fag og rekkefølgen av hovedområder i planene for matematikk 2T / 2P og 2T-Y / 2P-Y.

Læreplanen i naturfag (NAT1-02):

Vi har skilt ut kompetansemålene som gjelder for yrkesfag etter Vg1 og etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, som egne kompetansemålsett i læreplanen. Vi har redigert omtalen under struktur/hovedområde er i henhold til dette. Det er ingen innholdsmessige endringer i læreplanen/kompetansemålene.

Læreplanen i matematikk fellesfag (MAT1-03):

Vi har skilt ut kompetansemålene som gjelder for yrkesfag etter Vg1 i teoretisk og praktisk matematikk (1T-Y og 1P-Y), som egne kompetansemålsett i læreplanen. Vi har redigert omtalen under struktur/hovedområde i henhold til dette. Det er ingen innholdsmessige endringer i læreplanen/kompetansemålene.
Læreplanene i matematikk fellesfag 2T og 2P Vg2 studieforberedende utdanningsprogram (MAT5-01) og læreplanen i fellesfaget matematikk 2T-Y og 2P-Y i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (MAT6-01) yrkesfaglige utdanningsprogram har fått: - redigert omtalen av hovedområder og fagbenevnelser under struktur slik at denne er gjennomgående lik i matematikkplanene - lik struktur på navnet ved at begge har de to variantene i læreplannavnet - rekkefølgen og benevnelsen av hovedområder redigert til å være konsekvent i planene Det er ingen innholdsmessige endringer i læreplanen/kompetansemålene.

Nye opplæringsfag i naturfag og matematikk fellesfag og oppdatering av koblinger til disse

Til de nye kompetansemålsettene i matematikk og naturfag har vi opprettet opplæringsfag og vurderingsfagene har fått oppdatert koblingene til opplæringsfagene.
I samsvar med at vi har opprettet egne kompetansemålsett for yrkesfag i læreplan for naturfag og matematikk fellesfag, har vi opprettet og publisert egne opplæringsfag knyttet til kompetansemålsettene.
MAT1Z15: Matematikk 1P-Y
MAT1Z16: Matematikk 1T-Y
NAT1Z06: Naturfag Vg1 yrkesfag
NAT1Z07: Naturfag Vg3 påbygging
I henhold til nyopprettede opplæringsfag, har vi oppdatert koblingene til de yrkesfaglige vurderingsfagene. Dette gjelder matematikk: MAT1001, MAT1101, MAT1106 og MAT1106 og naturfag: NAT1001 og NAT1003.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy