20110520: Nye læreplaner, programområder og fag i duodjifagene Vg3 opplæring i bedrift

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Det er publisert tre nye læreplaner for duodji-fagene Vg3 opplæring i bedrift, tre tilsvarende programområder og opplæringsfag og seks tilhørende vurderingsfag for fagprøve og eksamen.

Sametinget vedtok i august nye læreplaner i tre duodjifag gjeldende fra 1. september 2010. Disse er ikke blitt publisert før nå fordi at sluttkompetansen i fagene skulle være fagbrev (og ikke svennebrev) ble først vedtatt i april 2011. De nye læreplanene er:

Kode Navn læreplan
TED1-01 Tekstilduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
VHD1-01 Veve- og håndstrikkeduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
SPD1-01 Skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

De tre læreplanene er knyttet til tre tilsvarende
Programområder:

Kode Tittel
DHTED3---- Tekstilduodjifaget
DHSPD3---- Skinn- og pelsduodjifaget
DHVHD3---- Veve- og håndstrikkeduodjifaget

Det er opprettet tre opplæringsfag for kompetansemålsettene i læreplanen og 6 vurderingsfag knyttet til fagprøven og skriftlig eksamen på Vg3 i henhold til Forskrift til opplæringsloven § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.

Fagkode Navn Nærmere informasjon
SPD3Z01 Skinn- og pelsduodjifaget Opplæringsfag
VHD3Z01 Veve- og håndstrikkeduodjifaget Opplæringsfag
TED3Z01 Tekstilduodjifaget Opplæringsfag
TED3001 Tekstilduodjifaget Fagprøven
VHD3001 Veve- og håndstrikkeduodjifaget Fagprøven
SPD3001 Skinn- og pelsduodjifaget Fagprøven
TED3102 Tekstilduodjifaget, skriftlig Eksamen forskrift § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.
VHD3102 Veve- og håndstrikkeduodjifaget, skriftlig Eksamen forskrift § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.
SPD3102 Skinn- og pelsduodjifaget, skriftlig Eksamen forskrift § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.

Det er to lærefag innen doudji (Treduodjifaget og Horn-, bein- og metallduodjifaget) der læreplanen enda ikke er vedtatt av Sametinget. Disse vil bli publisert etter at vedtak er fattet.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy